Експерименти

Какво е емоция?

В нашето ежедневие ние изпитваме и преминаваме през разнообразие от емоции. Няма деструктивни, или позитивни емоции, ако те наистина са деструктивни не биха стигнали до нас от еволюционна гледна точка. Ключово важно, което трябва да знаем за емоциите е, че решават проблем без да има наличие на мисъл. Какво е емоция? Емоция е непосредствена, специфична, негативна, или позитивна реакция…

Когнитивна психология

Как себеоценката влияе на възприятията за щастие и депресия

Защо субективното усещане за депресия и благополучие са илюзорни В нашето ежедневние често когато се говори за психическо състояние на даден човек се споменава думата самочувствие. Говори се за човек с високо, или ниско самочувствие и емоционалните и поведенческите модели които произлизат и усещане за своята собствена ценност и съответно степен на удовлетворение, или недоволство…

Психоанализа

Психосексуално развитие- орален стадий

Светът в който живеем в основата си е неутрален, или поне към този извод насочва съзнанието един от основните принципи на психологията, който гласи: Няма проблемна ситуация, а има проблемно възприемане и отношение към дадена ситуация. До това дълбоко прозрение са достигнали хората още преди 2500 години в стоическите школи, като този принцип е бил,…

Психология на себепознанието

Теория на Уилям Джеймс за себепознанието

Понятието личност означава специфични свойства на отделния човек в тяхното индивидуално съчетание и проявление. Една от първите теории за себепознанието е описана от бащата на американската психология Уилям Джеймс.  За нея се споменава, че съзнанието има две страни познаваща и познавана. Понятията, които Джеймс използва са I- познаващо Аз  и me- познаваното, или феноменологично Аз….

Експерименти

Съзнание

Съзнание идва от латинската дума conscienti, или “познаване на нещата заедно”, какво точно представялва и може ли да бъде описано. Научната психология се е породила в следствие търсене отговора на този въпрос. През 1879 година в Лайбциг е създадена първата лаборатория по психология от Вилхем Вунд. Главна насоченост и обект на работата на Вунд и…

Когнитивна психология

Теория на когнитивното развитие на Пиаже

 Жан Пиаже е швейцарски психолог известен с теория на когнитивното развитие. От наблюденията си над редица опити и експерименти  в работата му с деца установява, че човешкото развитие протича през определени стадии, в които ние развиваме нашите когнитивни способности, чрез мисловни конструкти, които съставяме на база предишен опит. Прехода от един начин на възприятие към…

Когнитивна психология

Работна памет- модел на Бадели и Хич

Установено е, че за да премине една информация в дългосрочната памет не е от значение, времето, което ще остане там, а какво правим с тази информация и в следствие на този сложен процес тя преминава в дългосрочната памет, нарича се ефект на процесиране. Колкото по-дълбоко бъде разбран този процес, толкова повече ще можем да повишим…