Когнитивна психология

Как себеоценката влияе на възприятията за щастие и депресия

Защо субективното усещане за депресия и благополучие са илюзорни В нашето ежедневние често когато се говори за психическо състояние на даден човек се споменава думата самочувствие. Говори се за човек с високо, или ниско самочувствие и емоционалните и поведенческите модели които произлизат и усещане за своята собствена ценност и съответно степен на удовлетворение, или недоволство…

Когнитивна психология

Теория на когнитивното развитие на Пиаже

 Жан Пиаже е швейцарски психолог известен с теория на когнитивното развитие. От наблюденията си над редица опити и експерименти  в работата му с деца установява, че човешкото развитие протича през определени стадии, в които ние развиваме нашите когнитивни способности, чрез мисловни конструкти, които съставяме на база предишен опит. Прехода от един начин на възприятие към…

Когнитивна психология

Работна памет- модел на Бадели и Хич

Установено е, че за да премине една информация в дългосрочната памет не е от значение, времето, което ще остане там, а какво правим с тази информация и в следствие на този сложен процес тя преминава в дългосрочната памет, нарича се ефект на процесиране. Колкото по-дълбоко бъде разбран този процес, толкова повече ще можем да повишим…

Ефект

Ефект на рамката (Framing effect), Пиаже и стоицизъм

Рамките са нашето субективно възприятие, преценка и отношение, когато сме изправени пред едно и също обективно събитие, погледнато от различни перспективи. Това в следствие активизира в нас различни асоциации, които предизвикват различни усещания и тези усещания водят до тотално различни реакции в идентична ситуация, но поднесена по различен начин. Чашата е наполовина празна, или чашата…

Експерименти

Прайминг ефект

Прайминг ефект- Идеите в съзнанието идват на групи не една независимо от друга.Повечето от тези идеи остават в несъзнаваното. Поради тази причина праймингът почти винаги е несъзнателен. Да предположим, че гледаме снимки в, които има:ресторант, зеленчуци чинии и т.н. Ако след това ни попитат да попълним думатаза която се сещаме с_ _а. Вероятността да изберем…

Когнитивна психология

Статистика срещу интуиция в преценките ни за различни извадки

Да предположим, че имаме урна пълна с топки, като 50% от топките са бели, а останалите 50% са червени. Човек застава до урната и започва да вади топки една по една след което ги връща обратно във урната, като тук фокуса е в търсене на закономерности и поредности. Да предположим, че извади следната поредица две…

Когнитивна психология

Техники за учене и по-голяма ефективност

Две основни техники се оказват най-ефективни в усвояването на знания. Първата част е от когнитивния процес на учене и се нарича active recall и това, което представлява е след като сме прочели дадена информация да се опитаме да я обясним- може да е вербално, писмено, под формата на тест и т.н. Втората част се нарича…