Когнитивна психология

Как себеоценката влияе на възприятията за щастие и депресия

Защо субективното усещане за депресия и благополучие са илюзорни В нашето ежедневние често когато се говори за психическо състояние на даден човек се споменава думата самочувствие. Говори се за човек с високо, или ниско самочувствие и емоционалните и поведенческите модели които произлизат и усещане за своята собствена ценност и съответно степен на удовлетворение, или недоволство…

Психоанализа

Психосексуално развитие- орален стадий

Светът в който живеем в основата си е неутрален, или поне към този извод насочва съзнанието един от основните принципи на психологията, който гласи: Няма проблемна ситуация, а има проблемно възприемане и отношение към дадена ситуация. До това дълбоко прозрение са достигнали хората още преди 2500 години в стоическите школи, като този принцип е бил,…

Експерименти

Съзнание

Съзнание идва от латинската дума conscienti, или “познаване на нещата заедно”, какво точно представялва и може ли да бъде описано. Научната психология се е породила в следствие търсене отговора на този въпрос. През 1879 година в Лайбциг е създадена първата лаборатория по психология от Вилхем Вунд. Главна насоченост и обект на работата на Вунд и…

Когнитивна психология

Теория на когнитивното развитие на Пиаже

 Жан Пиаже е швейцарски психолог известен с теория на когнитивното развитие. От наблюденията си над редица опити и експерименти  в работата му с деца установява, че човешкото развитие протича през определени стадии, в които ние развиваме нашите когнитивни способности, чрез мисловни конструкти, които съставяме на база предишен опит. Прехода от един начин на възприятие към…

Когнитивна психология

Работна памет- модел на Бадели и Хич

Установено е, че за да премине една информация в дългосрочната памет не е от значение, времето, което ще остане там, а какво правим с тази информация и в следствие на този сложен процес тя преминава в дългосрочната памет, нарича се ефект на процесиране. Колкото по-дълбоко бъде разбран този процес, толкова повече ще можем да повишим…