Психология на себепознанието

Какво представляват вярванията в конспиративни теории

Вярванията и ценностите са една много специфична област с където се преплитат в известна степен философия и наука. Когато съпоставяме факти и ценности първо трябва да се съгласим на предпоставката, че доказателствата, като такива са нещо валидно и служат за потвърждаване на определено твърдение. Проблема е в рамката, за да можем да стигнем до някакъв…

Психология на себепознанието

Теория на Уилям Джеймс за себепознанието

Понятието личност означава специфични свойства на отделния човек в тяхното индивидуално съчетание и проявление. Една от първите теории за себепознанието е описана от бащата на американската психология Уилям Джеймс.  За нея се споменава, че съзнанието има две страни познаваща и познавана. Понятията, които Джеймс използва са I- познаващо Аз  и me- познаваното, или феноменологично Аз….