Техники за учене и по-голяма ефективност

Две основни техники се оказват най-ефективни в усвояването на знания. Първата част е от когнитивния процес на учене и се нарича active recall и това, което представлява е след като сме прочели дадена информация да се опитаме да я обясним- може да е вербално, писмено, под формата на тест и т.н. Втората част се нарича space repetition, в редица изследвания се наблюдава драстичен спад на знаният след определен времеви период, предизвикани от крива на забравяне и това, което се препоръчва за да запомним дадена информация и да може да я интегрираме в себе си е да я преговорим през определен период от време, като по този начин прекъсваме тази крива на забравяне.

Active recall- е съзнателен опит да възстановим информацията, която се опитваме да заучим, както дословно, така и смислово.

Това, което се оказва е, че, ако се опитаме да разкажем, да я напишем, въобще всяка форма на когнитивно усилие, което води до извличане на информацията от паметовата следа, заздравява връзките в невронната мрежа и прави тази информация по-лесно достъпна за нас. През 2011 година е направен експеримент Karpike and Blunt Science 2011, който е бил от 4 групи ИЛ, като всяка група е учила по различен начин и им е направен тест след седмица за да проверят знанията и разбирането на материала. Първата група е прочела материала само веднъж, втората четири пъти,  третата е прочела материала веднъж и е направила mindmap и четвъртата група е прочела материала веднъж и веднага след това са тествани. Резултатите са за първата група 25%, за втората група 50%, за третата 40% и за последната група 65%. Това което показва този тест е че да прочетем един материал веднъж и след това да си тестваме знанията е по-ефективно от това да прочетем четири пъти едно и също нещо. Изследваните лица са били помолени да направят и предположение, коя от техниките ще е най-ефектива според тях. Отговорите са 80% са гласували за прочитане на материала 4 пъти, като прочитане и тестване е получило най-малък процент гласове- 45%. Има книга в която са описани различни техники на учене, която се казва Make it stick от Peter C. Brown, като след различни сравнения стигат до извода, че двете най-ефективни техники за учене са active recall и space repetition. През 2010 година е направен експеримент описан в Journal Experimental Psychology от Andrew Butler и целта на експеримента е била да сравни Repeated testing vs Repeated studying. Като в изследването са измервани каква част от фактите и концепцията на изучавания материал са успяли да възпроизведат ИЛ. Експеримента е отчел, че при повторно тестване възпроизведениете факти са били 60%, докато при препрочитане 25%, а за концепцията резултатите са 60% и съответно 40%.

Space repetition  на практика е повтаряне на научената информация след опреледелен период от време. Често когато четем много непосредствено преди изпит и се представим добре на самият изпит  изпитваме увереност в знанията си, но какво става с тези знания, ако трябва да направим същия изпит след един месец примерно. Вероятността да се справим наистина добре е много малка и тя е поради това, че в паметта ни има крива на забравяне, която всеки може да забележи за себе си, че когато не ползва дадена информация с времето я забравя. Идеята на space repetition ( повторение във времето) е за да можем да прекъснем този процес на забравяне. Повтаряне на информацията на интервали- ден, три дни, седмица, месеца, като това повтаряне трябва да е с когнитивни усилия да възстановяваме и извличаме информация от паметта си. Това става чрез писане, чрез осбъждане с други хора, които са запознати с тази информация. По този начин се получава надграждане на информацията, както на запомняне, така и на разбиране и интегриране и прилагане на тези знания в ежедневието.

подобни публикации

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *