Ефект на котвата

Много често решенията и начина по-който формираме очаквания и предположения не се осланят на наше разумно рационализиране на дадена ситуация, а на начина по който сме устроени и сме достигнали до тук от еволюционна гледна точка. Един ефект, който би могъл да ни доведе, както до заблуди, така и до грешни финансови решения, които бихме взели, ако не сме достатъчно осъзнати при определени обстоятелства e ефекта на котвата. Винаги когато сме изправени пред въпрос и интуитивна преценка на дадена ситуация в която има предварително заложена стойност, онова, което се случва е един от най-надеждните и стабилни резултати в експерименталната психология, оценките остават близки до разглежданото число, което са разглеждали хората- оттук идва и образът на котвата. Този ефект е разгледан подробно в книгата Мисленето на Канеман и той заедно с Тверски са достигнали до две логични обяснения за които са имали спор дълги години и благодарения на усилията и помощта на много изследователи са стигнали до извода, че котвата се получава, както, като съзнателен процес на нагаждане, така и като несъзнаван процес в следствие рамкирането от стойността, която е зададена. Те са направили многобройни изследвания по темата и ще дам няколко примера за ефекта на котвата. Направили са „колело на късмета“ на което е имало стойности от 0 до 100, но е било създадено по такъв начин, че винаги да спира само на две от всички възможни числа и те били 10, или 65. След като изследваното лице е въртяло колелото на късмета му е бил зададен въпроса: По-голям, или по-малък е процентът на африканските нации сред страните членки на ООН от числата, които току що написахте?

Какъв е процента на африканските нации в ООН според вас?

Резултата е бил, както следва- средните оценки на онези, които са видяли 10 и 65, са били 25% и 45%. Това води до абсурдното заключение, че отговора на въпрос, който няма нищо общо с числа от колелото на късмета, зависи, именно от тези предварително зададени числа. Реално тези стойности рамкират нашия избор и решение на поставената задача. Този феномен се случва много често в ежедневните ни преценки и във всяка ситуация, която има зададена стойност, независимо дали става въпрос за избора на дреха, автомобил, жилище и т.н.

подобни публикации

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *