Фройд и изтласкването

Изтласкване (repression)- изместване на нагонни желания в несъзнаваното- основен механизъм. Желания и усещания, които будят силни емоционални чувства в нас биват изтласкани в несъзнаваното. Макар и да не ги осъзнаваме те продължават да ни въздействат и да ни се отразяват по начина по който действаме и реагираме в определени ситуации. В стремежа си даден нагон да получи задоволяване, може да се сблъска със съпротива целяща да го обезсили. Тогава при определени условия той попада в състояние на изтласкване.В изтласкването има две фази. Първата фаза е когато на нагона е отказано психично представяне в съзнанието. По този начин се образува фиксация, въпросната представа остава непроменена, а нагона остава свързан с нея. Втора фаза, или самото изтласкване се състои в това всички асоциативни връзки и представи с въпросното представяне биват изтласкани също, тоест всичко, което свързваме с това, като всякакъв вид асоциация бива изтласкано също. Тези две фази са взаимосвързани, защото вероятно първичното изтласкване нямаше да осъществи целта си без да има вторично изтласкване. В действителност изтласкването нарушава връзката с една единствена единична система – съзнанието. Целта на изтласкването е защитен механизъм на Егото. Подтиснати сме от обществото, подтиснати сме от тялото си и само в тази малка сфера може да оперира рационалността. И за да можем да бъдем до колкото е възможно рационални в нас са се изградили защитни механизми.

подобни публикации

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *