Фройд за несъзнаваното

Как да изучим несъзнаваното? За нас то е достъпно само след претърпяна трансформация и се превръща в съзнавано.Такава трансформация е възможна само, ако човека срещне същите препятствия, които навремето са причини изтласкването.Опитът показва, че ние напълно умеем да се вместим в душевния контекст на другите хора същите онези актове, които не припознаваме у себе си. Което пречи на правилното опознаване на нашата собствена личност. Психоанализата сочи, че отделните латентни душевни процеси, които се случва сякаш нямат никаква обща връзка помежду си.Трябва да сме готови да приемем факта, че у нас същестуват множество състояния на съзнанието. Непознати на нас, както и едно на друго. Тук идва противоречието, че много от тези състояния на съзнанието ни притежават странни свойства и пряко противоречат на познатите ни свойства на съзнанието. С това имаме основание да заключим, че не притежаваме второ, или трето съзнание, а на психични актове лишени от съзнание! Психичния акт преминава през две фази, първата фаза той е несъзнаван и принадлежи на несъзнаваното, минава нещо, като проверка и ако не я премине се изтласква и трябва да си остане несъзнат. Ако мине проверката се включва във втората система на съзнанието. Но с това още не е определено еднозначно отношението му към съзнанието. Той не е осъзнат, а е осъзнаваем, което значи, че при определени условия без особенни трудности може да стане обект на съзнанието. Тоест стои латентно в предсъзнаваното.

Несъзнавани чувства.

Нагонът никога не може да стане обект на съзнанието, а е неговата репрезентативна представа, ако не се свързваше с някаква представа, или не проявяваше афектно състояние ние няма как да знаем за него. Много е възможно даден афект, или дадено чувство да бъдат възприети погрешно, как става това- поради изтласкване на същинската им репрезентация те са се свързали с друга представа и съзнанието ни ги приема за неин израз.Съществуването на цензура между съзнавано и несъзнавано, доказва, че осъзнаването не е обикновен акт на възприятие, а нещо като свръхкатексис, по нататъчен напредък на психичната организация. Интересно е че несъзнаваното на един човек може да реагира на несъзнаваното у друг човек директно със заобикаляне на съзнанието.

подобни публикации

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *