Прайминг ефект

Прайминг ефект- Идеите в съзнанието идват на групи не една независимо от друга.Повечето от тези идеи остават в несъзнаваното. Поради тази причина праймингът почти винаги е несъзнателен. Да предположим, че гледаме снимки в, които има:ресторант, зеленчуци чинии и т.н. Ако след това ни попитат да попълним думата
за която се сещаме с_ _а. Вероятността да изберем думата супа, а не думата сума например е значително по-голям. Обратното би се получило, ако гледаме снимки на банка, пари, калкулатор и т.н. Снимките и асоциациите, които се предизвикват в
нас създават предварителна нагласа относно избора ни. Прайминга влияе не само на асоциативното мислене, а и на поведението ни. Има интересен експеримент на Бърч, който се нарича Флорида ефект. В него на участниците са им дадени 5 думи от, които да съставят изречение. Като в единия случай е имало думи като- пенсионер, възрастен човек и т.н. И същността на теста е била да се види дали тези думи праймват непосредсвено след това не само мисленето, а и поведението на участниците и се оказва, че групата, която е трябвало да състави изречение за възрастни хора, след това са ходили по-бавно и лежерно след експеримента в сравнение с групата, на които са им дадени различни 5 думи да съставят изречение. На по-глобално ниво и парадигмата на човек може да се разглежда като прайминг, който мотивира поведението му. Интересен експеримент с прайминг в единия случай с топла напитка във втория случай със студена напитка и как това се отразява на несъзнаваното за решения,които взимаме непосрествено след прайминга.

подобни публикации

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *