Експерименти

Ефект на Ореола

Ефект на Ореола (Halo effect) – когато една добра черта на партньора ни ни влияе и ни заслепява за неговите/нейните негативности се нарича Halo effect, или защо често сме дълго време във връзки, които като цяло не ни носят нищо положително. Експеримента се състои в това, как един и същи човек записва две видеа в…

Ефект

Ефект на Зейгарник

Ефект на Зейгарниk- нашия мозък помни незавършените, или прекъснатите задачи много по-добре. Причината за това е, че мозъка има нужда да затвори цикъла „начало-край“ на дадена задача. Това може да го използваме, като мотивация. Например, незавършването на дадена задача ни дава стимул да продължим да работим по нея. Както да речем прекъсването на интересна книга…

Психоанализа

Фройд за несъзнаваното

Как да изучим несъзнаваното? За нас то е достъпно само след претърпяна трансформация и се превръща в съзнавано.Такава трансформация е възможна само, ако човека срещне същите препятствия, които навремето са причини изтласкването.Опитът показва, че ние напълно умеем да се вместим в душевния контекст на другите хора същите онези актове, които не припознаваме у себе си….

Психоанализа

Фройд и изтласкването

Изтласкване (repression)- изместване на нагонни желания в несъзнаваното- основен механизъм. Желания и усещания, които будят силни емоционални чувства в нас биват изтласкани в несъзнаваното. Макар и да не ги осъзнаваме те продължават да ни въздействат и да ни се отразяват по начина по който действаме и реагираме в определени ситуации. В стремежа си даден нагон…

Когнитивна психология

Статистика срещу интуиция в преценките ни за различни извадки

Да предположим, че имаме урна пълна с топки, като 50% от топките са бели, а останалите 50% са червени. Човек застава до урната и започва да вади топки една по една след което ги връща обратно във урната, като тук фокуса е в търсене на закономерности и поредности. Да предположим, че извади следната поредица две…

Експерименти

Ефект на котвата

Много често решенията и начина по-който формираме очаквания и предположения не се осланят на наше разумно рационализиране на дадена ситуация, а на начина по който сме устроени и сме достигнали до тук от еволюционна гледна точка. Един ефект, който би могъл да ни доведе, както до заблуди, така и до грешни финансови решения, които бихме…

Експерименти

Какво е емоция?

В нашето ежедневие ние изпитваме и преминаваме през разнообразие от емоции. Няма деструктивни, или позитивни емоции, ако те наистина са деструктивни не биха стигнали до нас от еволюционна гледна точка. Ключово важно, което трябва да знаем за емоциите е, че решават проблем без да има наличие на мисъл. Какво е емоция? Емоция е непосредствена, специфична, негативна, или позитивна реакция…