Когнитивна психология

Техники за учене и по-голяма ефективност

Две основни техники се оказват най-ефективни в усвояването на знания. Първата част е от когнитивния процес на учене и се нарича active recall и това, което представлява е след като сме прочели дадена информация да се опитаме да я обясним- може да е вербално, писмено, под формата на тест и т.н. Втората част се нарича…

Поведенческа психология

Класическо, оперантно и семантично обуславяне

Обуславянията са едни от основните похвати използвани в поведенческата психология. Известни бихейвиористи, които са разработили и експериментирали с тези методи са имена, като Павлов, Скинър, Торндайк и др. Обуславянията в същността си, са естествени методи, които хората използват във взаимоотношенията си, дали съзнателно, или не. В много ситуации съпрузи използват обуславяния, родителите използват обуславяния и…