Психоанализа

Фройд и изтласкването

Изтласкване (repression)- изместване на нагонни желания в несъзнаваното- основен механизъм. Желания и усещания, които будят силни емоционални чувства в нас биват изтласкани в несъзнаваното. Макар и да не ги осъзнаваме те продължават да ни въздействат и да ни се отразяват по начина по който действаме и реагираме в определени ситуации. В стремежа си даден нагон…

Когнитивна психология

Статистика срещу интуиция в преценките ни за различни извадки

Да предположим, че имаме урна пълна с топки, като 50% от топките са бели, а останалите 50% са червени. Човек застава до урната и започва да вади топки една по една след което ги връща обратно във урната, като тук фокуса е в търсене на закономерности и поредности. Да предположим, че извади следната поредица две…

Експерименти

Ефект на котвата

Много често решенията и начина по-който формираме очаквания и предположения не се осланят на наше разумно рационализиране на дадена ситуация, а на начина по който сме устроени и сме достигнали до тук от еволюционна гледна точка. Един ефект, който би могъл да ни доведе, както до заблуди, така и до грешни финансови решения, които бихме…

Експерименти

Какво е емоция?

В нашето ежедневие ние изпитваме и преминаваме през разнообразие от емоции. Няма деструктивни, или позитивни емоции, ако те наистина са деструктивни не биха стигнали до нас от еволюционна гледна точка. Ключово важно, което трябва да знаем за емоциите е, че решават проблем без да има наличие на мисъл. Какво е емоция? Емоция е непосредствена, специфична, негативна, или позитивна реакция…

Когнитивна психология

Техники за учене и по-голяма ефективност

Две основни техники се оказват най-ефективни в усвояването на знания. Първата част е от когнитивния процес на учене и се нарича active recall и това, което представлява е след като сме прочели дадена информация да се опитаме да я обясним- може да е вербално, писмено, под формата на тест и т.н. Втората част се нарича…

Поведенческа психология

Класическо, оперантно и семантично обуславяне

Обуславянията са едни от основните похвати използвани в поведенческата психология. Известни бихейвиористи, които са разработили и експериментирали с тези методи са имена, като Павлов, Скинър, Торндайк и др. Обуславянията в същността си, са естествени методи, които хората използват във взаимоотношенията си, дали съзнателно, или не. В много ситуации съпрузи използват обуславяния, родителите използват обуславяния и…