Ефект

Ефект на Зейгарник

Ефект на Зейгарниk- нашия мозък помни незавършените, или прекъснатите задачи много по-добре. Причината за това е, че мозъка има нужда да затвори цикъла „начало-край“ на дадена задача. Това може да го използваме, като мотивация. Например, незавършването на дадена задача ни дава стимул да продължим да работим по нея. Както да речем прекъсването на интересна книга…