Експерименти

Ефект на котвата

Много често решенията и начина по-който формираме очаквания и предположения не се осланят на наше разумно рационализиране на дадена ситуация, а на начина по който сме устроени и сме достигнали до тук от еволюционна гледна точка. Един ефект, който би могъл да ни доведе, както до заблуди, така и до грешни финансови решения, които бихме…