Ефект

Ефект на Зейгарник

Ефект на Зейгарниk- нашия мозък помни незавършените, или прекъснатите задачи много по-добре. Причината за това е, че мозъка има нужда да затвори цикъла „начало-край“ на дадена задача. Това може да го използваме, като мотивация. Например, незавършването на дадена задача ни дава стимул да продължим да работим по нея. Както да речем прекъсването на интересна книга…

Експерименти

Какво е емоция?

В нашето ежедневие ние изпитваме и преминаваме през разнообразие от емоции. Няма деструктивни, или позитивни емоции, ако те наистина са деструктивни не биха стигнали до нас от еволюционна гледна точка. Ключово важно, което трябва да знаем за емоциите е, че решават проблем без да има наличие на мисъл. Какво е емоция? Емоция е непосредствена, специфична, негативна, или позитивна реакция…