Поведенческа психология

Класическо, оперантно и семантично обуславяне

Обуславянията са едни от основните похвати използвани в поведенческата психология. Известни бихейвиористи, които са разработили и експериментирали с тези методи са имена, като Павлов, Скинър, Торндайк и др. Обуславянията в същността си, са естествени методи, които хората използват във взаимоотношенията си, дали съзнателно, или не. В много ситуации съпрузи използват обуславяния, родителите използват обуславяния и…