Когнитивна психология

Теория на когнитивното развитие на Пиаже

 Жан Пиаже е швейцарски психолог известен с теория на когнитивното развитие. От наблюденията си над редица опити и експерименти  в работата му с деца установява, че човешкото развитие протича през определени стадии, в които ние развиваме нашите когнитивни способности, чрез мисловни конструкти, които съставяме на база предишен опит. Прехода от един начин на възприятие към…

Ефект

Ефект на рамката (Framing effect), Пиаже и стоицизъм

Рамките са нашето субективно възприятие, преценка и отношение, когато сме изправени пред едно и също обективно събитие, погледнато от различни перспективи. Това в следствие активизира в нас различни асоциации, които предизвикват различни усещания и тези усещания водят до тотално различни реакции в идентична ситуация, но поднесена по различен начин. Чашата е наполовина празна, или чашата…