Психоанализа

Фройд за несъзнаваното

Как да изучим несъзнаваното? За нас то е достъпно само след претърпяна трансформация и се превръща в съзнавано.Такава трансформация е възможна само, ако човека срещне същите препятствия, които навремето са причини изтласкването.Опитът показва, че ние напълно умеем да се вместим в душевния контекст на другите хора същите онези актове, които не припознаваме у себе си….

Психоанализа

Фройд и изтласкването

Изтласкване (repression)- изместване на нагонни желания в несъзнаваното- основен механизъм. Желания и усещания, които будят силни емоционални чувства в нас биват изтласкани в несъзнаваното. Макар и да не ги осъзнаваме те продължават да ни въздействат и да ни се отразяват по начина по който действаме и реагираме в определени ситуации. В стремежа си даден нагон…