Когнитивна психология

Статистика срещу интуиция в преценките ни за различни извадки

Да предположим, че имаме урна пълна с топки, като 50% от топките са бели, а останалите 50% са червени. Човек застава до урната и започва да вади топки една по една след което ги връща обратно във урната, като тук фокуса е в търсене на закономерности и поредности. Да предположим, че извади следната поредица две…